PLAY NOW
regional notice
PASC 亞洲超級盃介紹
2023-05-17


PASC 亞洲超級杯 - 夏季賽

賽事時程

  • 小組賽: 5/17 ~ 5/19
  • 最後資格賽: 5/20 ~ 5/21
  • 總決賽: 5/24 ~ 5/28

參賽隊伍暨小組賽分組


賽事獎金

賽事地圖


本次賽事將加入 Taego!

每日地圖順序: Miramar -> Miramar -> Taego -> Erangel -> Erangel